אמונה והלכה

ברכת שהחיינו על נקטרינה

הרב יהודה הלוי עמיחי
נקטרינה איננה הרכבה היא זן מסויים של אפרסק, כך שאין בעיית כלאים ושהחיינו, אלא דינו כאפרסק גמור. בברכת התורה והארץהרב יהודה הלוי עמיחי

מהי תרבות יהודית?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב הייתי רוצה לקבל מקור או הגדרה מהי תרבות יהודית? תודה רבה

תפילת מנחה באמצע סעודה שנייה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,כשאני נמצא באמצע סעודה שניה שבת, האם מותר לי ללכתולהתפלל מנחה לפני שאמרתי ברכת המזון(בגלל שלפעמים יש קוצר זמן מלהגיע למנחה גדולה)?

ברכת המזון על יד שירותים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,האם מותר לברך ברכת המזון על יד שירותים אם דלת פתוח שאיאפשר לסגור כי משתמשים בו כמחסן לאופניים מעל שנה (ולאלשירותים)?

טלטול פלטה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,פלטה שלא מחוברת לחשמל שנמצאת על שולחן שצריכים אותולאכול עליו, והדרך היחידה היא להסיר את הפלטה מן השולחן,איך אם אפשר מותר לעשות את זה ולמה?(בסוף לקחנו שולחן מהשכנים)

מדידה בכפית מזון לתינוקות בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,האם מותר למדוד בכפית מזון לתינוקות בשבת?

הרמת "פקק" חשמל שקפץ בשבת

הרב יעקב אריאל
פקק חשמל שקפץ בשבת וכתוצאה מכך הפלטה נכבתה- האם מותרלרמוז לגוי להרים את הפקק כדי שהאוכל ימשיך להתחמם?

סעודת מרעים בשבת

הרב יעקב אריאל
אני בשנת אבל על אמי ע"ה. במשפחתו של בעלי נוהגים מידי שנהבשבת הסמוכה ליום הזכרון של הסבתא ע"ה להתכנס כל המשפחה.האם מותר לי להשתתף בשבת זו.

גילוי שמו של הרך הנולד

הרב יעקב אריאל
שלום לרב האם קיים איסור או האם ידוע לרב על מנהג לפיו אין מגלים אתשמו של התינוק עד למתן השם בברית המילה? תודה

מכירת דירה לגוי עולה חדש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום וברכה. רכשתי בשעה טובה בית ביישוב בעל צביון תורני מובהק (יד בנימין). כעת עלי למכור את ביתי היחיד שבאשקלון (בסביבה חילונית מסורתית) וזאת בכדי לממן את הרכישה.שאלותיי הנם כדלקמן: א. האם, בנסיבות אלה, יש היתר למכור לזוג עולים שאינם יהודים לפי ההלכה למרות האיסור של "בל תחנם"? ב. האם מות…

מניין בברית מילה וזריקת אלחוש

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,1. האם יש חובה שיהיה מניין גברים שישתתפו בברית המילה? 2. האם יש חובה לקיים את הברית בבוקר יום השמיני דווקא. 3. האם ניתן להשתמש בזריקת אלחוש לפני החיתוך בברית? תודה

הוספת נר שבת על כל ילד שנולד

הרב יעקב אריאל
מהיכן לקוח המנהג או הדין להוסיף נר על כל ילד שנולד להדלקה בע"ש?

פדיון הבן לאחר הפלה

הרב יעקב אריאל
הפלה שהיתה באמצע חודש שני ולאחר מכן בהריון חוזר נולד בן האם יש לעשות פדיון או לא.תודה.

שמיעת שיעור תורה פסיבי

הרב יעקב אריאל
האם שמיעת שיעור בדיסק וכדומה,נחשבת כמו לימוד בתורה בפהאו שכל עוד יש כח עדיף ללמוד בצורה אקטיבית?

זמן איסור גילוח - שלא יצמח בשבת

הרב יעקב אריאל
תחילה ישר כח על התשובות הקודמות, יש לי שאלה לגבי הזמן האסור בגילוח:"שלא יצמח בשבת".אם אפשר לפרט ממתי עד מתי אסור

מצוות פרו ורבו בגר

הרב יעקב אריאל
שלום.יהודי של"ע נולדו לו בן ובת לאישה לא יהודיה ולאחר מכןהתגיירו- כבר קיים את מצוות פרו ורבו (מדין בן-נח) או עדייןלא(שהרי אינם בניו אלא "בני אברהם")?תודה.

התייחסות ההלכה כלפי הגוים - פעם והיום

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,מה ההבדל שבין גוי כיום לגוי בזמנם? ומה היא ההלכה לגבי הצלתגוי שבשבת- ז"א האם מותר לחלל שבת בכדי להציל גוי?תודה רבה

שימוש בדלתות של ביהכנ"ס

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להשמש בדלתות ששמשו את המבוא לבית הכנסת (דהיינוחדר הכניסה שלפני ביהכנ"ס), לצרכים אחרים שאינן של קודש?ואם לא, האם זה יהיה מותר כשהצורך הוא למוסד המטפל בילדים- ולכאורה יש בזה מצוה?

קריאת עלוני שבת

הרב יעקב אריאל
למעשה, האם מותר לקרוא עלוני שבת, או שיש בעית מוקצה משום שטרי הדיוטות בגלל הפרסומות?שבת שלום לרב

סתירת דברי רבו

הרב יעקב אריאל
ידוע שעל פי ההלכה אסור לאדם לסתור את דברי אביו או רבובפניו. וגדול הדור (ואולי גם נשיא הסנהדרין) דינו כרבו מובהק.אם כך, במידה ויושבים בסנהדרין חכמים שרוצים להביע דעה אחרתמרבם (כגון שהם כתלמידי חברים וראויים לחלוק) או מהנשיא, כיצדיוכלו לעשות זאת? הרי בסנהדרין זה תמיד בפניו.וכיצד מצינו שלעיתים נפסקה הל…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא