אמונה והלכה

תפילת ותיקין ועייפות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,אני מתפלל מזה כמה שנים כל יום בותיקין, אך אני מרגיש שזה פוגעבדברים אחרים בגלל שאני ישן מעט. למשל:יותר עצבני עם האשהוהילדים,פחות תפוקה בעבודה,קשה לי ללמוד כי אני נרדם בערבכשאני חוזר מעבודה.מה דעת הרב בנושא?

לימוד הלכה

הרב יעקב אריאל
"ףסוי תיבו רוט" מ דומילה םאה הכלהה דומילב ישפנ הקשח םאךירצש וא (ארמגב היגוסה דומיל םע)םינושארה תוטיש תעידיל קיפסמ?םהירפס ךותמ םינושארה תא דומללאבילא אתתעמש יקוסא"ה תטישל בחרנ רבסה אוצמל לכוא ןכיה?"אתכליהד

צירוף יהודי שלא נימול למניין

הרב יעקב אריאל
בס"ד נשאלתי ע"י מתפללי ביה"כ מסויים שבו נוהג להגיע אדם מבוגריליד אוקריאינה, שעלה לארץ לפני 17 שנה. עד היום לא עשה בריתמילה לפי טענתו. בכל עת שמזכירים את הנושא הזה הוא בורחומסרב לשמוע. יצויין כי הוא מתגורר עם אחיו המשמש כאפוטרופוס,שכן הוא אדם קצת משונה. (הוא רווק כבן חמישים ומתנהג באופן לאבוגר). נש…

חזן ששותה בחזרת הש"צ

הרב יעקב אריאל
בראש השנה בחזרת השץ לגם מדי פעם החזן מים האם אפשר לתת לחזן זה להתפלל שנה הבאה?

קריאת תהילים בלילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקרוא תהילים ביום חול בלילה

האם הרמב"ם כתב את אגרת תחיית המתים ?

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.למיטב זכרוני לדעת הרב יוסף קאפח זצ"ל יתכן והרמב"ם לא כתבאת אגרת תחיית המתים (כמדומני כך אמר). אבקש לדעת מהי הדעהה"מקובלת" בעולם התורה בנושא ומי הוא בר הסמכה לידע בנושא. בכבוד רב

תמונות צדיקים ליד מיטת חולה

הרב יעקב אריאל
בס"דהאם יש ענין לשים תמונות של צדיקים ליד מיטת חולה , במידהוכן - מהו?אשמח לקבל גם מקורות להרחבה בנושאבתודה מראש

פדיון הבן בלידת ואקום

הרב יעקב אריאל
נולדנו לנו בן בשעטו"מ ביום שישי בלילה א' חשוון בשעה 0:35 הבןהינו בכור ללא הפלות ואני לא כהן ולא לוי, התינוק נולד בואקום.שאלותי.1. האם עושים פדיון בלידת ואקום?2. מהו תאריך הפדיון?3. מתי ראוי לעשותו ביום או בלילה?כל טוב ורק בשמחות

אופן לימוד הלכה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבברצוני לשאול 2 שאלות:1. היכן ניתן למצוא חומר כתוב על שיטת "אסוקי שמעתתא אליבאדהילכתא"2. האם כשאני לומד את שיטות הראשונים מהבית יוסף זה מספיק אושאני צריך לפתוח את הראשונים מתוך ספריהם .

שטיפת חסה בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
לכבוד הרב עמיחי שלוםתודה על התשובות המיידיות והמפורטות א. ראיתי שהרב השיב שיש להשרות את ירקות העלים במים וסבון, כפי שנרשם עם המוצרים.האם פירוש הדברים הוא שזו חובה גמורה ובלי זה אין הכשרות אחראית שאין תולעים, או שיש בזה קצת חומרא ולפחות במקום דחק ניתן להקל גם ללא השרייה? ב. כמו"כ הרב כתב שמותר להשר…

לשון הרע על חנות שמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי
מספר פעמים גילנו שהירקן בחנות אוצר הארץ במקום מגורנו, גובה מחירים על ירקות עם קדושת שביעית, גבוהים מן המחירים המתפרסמים ע"י מכון התורה והארץ.האם מותר לפרסם זאת בקרב חברנו? (יש לנו קבוצה גדולה מאד שקונה אצלו)

הוצאת מאכל עם קדושת שביעית מהפח בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
זרקתי בטעות קליפה של בננה שיש בה קדושת שביעית לפח בשבת. האם יש בעיה להרים אותה מהפח משום "בורר", מה עלי לעשות במקרה כזה?

מסננת לתה

הרב יואל פרידמן
בעקבות תשובה של הרב יואל פרידמן בדבר שימוש במסננת לתה נענע, שאלתי היא מה לעשות בשבת? שהרי מסננת אסורה, כיצד עלי לשטוף את עלי הנענע.

ברכת שהחיינו על נקטרינה

הרב יהודה הלוי עמיחי
נקטרינה איננה הרכבה היא זן מסויים של אפרסק, כך שאין בעיית כלאים ושהחיינו, אלא דינו כאפרסק גמור. בברכת התורה והארץהרב יהודה הלוי עמיחי

מהי תרבות יהודית?

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב הייתי רוצה לקבל מקור או הגדרה מהי תרבות יהודית? תודה רבה

תפילת מנחה באמצע סעודה שנייה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,כשאני נמצא באמצע סעודה שניה שבת, האם מותר לי ללכתולהתפלל מנחה לפני שאמרתי ברכת המזון(בגלל שלפעמים יש קוצר זמן מלהגיע למנחה גדולה)?

ברכת המזון על יד שירותים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,האם מותר לברך ברכת המזון על יד שירותים אם דלת פתוח שאיאפשר לסגור כי משתמשים בו כמחסן לאופניים מעל שנה (ולאלשירותים)?

טלטול פלטה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,פלטה שלא מחוברת לחשמל שנמצאת על שולחן שצריכים אותולאכול עליו, והדרך היחידה היא להסיר את הפלטה מן השולחן,איך אם אפשר מותר לעשות את זה ולמה?(בסוף לקחנו שולחן מהשכנים)

מדידה בכפית מזון לתינוקות בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,האם מותר למדוד בכפית מזון לתינוקות בשבת?

הרמת "פקק" חשמל שקפץ בשבת

הרב יעקב אריאל
פקק חשמל שקפץ בשבת וכתוצאה מכך הפלטה נכבתה- האם מותרלרמוז לגוי להרים את הפקק כדי שהאוכל ימשיך להתחמם?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא