אמונה והלכה

למידה בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלוםבקשר לשאלתי ללמידה למבחן במקצועות חול בשבת, רציתי לדעתמה עמדתו של הרב בנושא בכדי שאוכל להחליטתודה רבה ושנה טובה

רחצה ביו"ט

הרב יעקב אריאל
הרב פסק שמותר רק אבר אבר בחלק מהגוף ובמים קרים, אבלבשולחן ערוך (אורח חיים סי' תקיא ס"ב) פסק: אבל במים שהוחמומעי"ט, מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד; מיהו דוקא חוץ למרחץ,אבל במרחץ אסור. הגה: ויש אוסרים בכל ענין, וכן נוהגין, (טורוהרא"ש).ובמשנה ברורה ס"ק יח פסק בסוגריים: ודוקא כל גופו כאחד אבלאבר אבר לכו"…

הש"ל והרב קוק זצ"ל

הרב יעקב אריאל
נתקלתי בתקופה האחרונה שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה לגבייהרב קוק ידוע שבציבור שלנו עושים ש"ל ויוצא לי הרבה פעמיםשאנשים חרדים שיוצא לי להכיר אומרים לי שלא כך סבר הרב קוקואז אני עונה מאיפה אתם יודעים פגשתם אותו? אני יודעת שהרב דגלבכוללניות אך לגביי ש"ל אינני יודעת מה דעתו כי הרעיון של הש"להתחיל אחרי פטי…

העברת אש מכירה לכירה, מריחת וזלין ושאלות שונות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב יש לי מספר שאלות: 1. האם מותר ביום טוב להדליק את הכפתור של הגזבאמגזית או תנור ולהעביר אש מאש לכירה? 2. האם מותר לכבות ביום טוב את הכפתור של הגזכדי שהאש תתכבה?ואם לא איזה דרכים יש? 3. האם מותר להשתמש בבושם על בגד ביום טוב? 4. האם מותר למרוח קרמים על הגוף ביום טוב?5. האם מותר להשתמש…

שימוש בתנור בשבת ע"י גוי

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהבישיבתנו עובדת גויה בשבתות, האם מותר לה להכניס לתוך תנור שניצל יבש מבושל כל צורכו קר כדי לחממו (יש ברזל מיוחד שמונע מהתנור להיסגר עד הסוף כדילמנוע בעיה של הטמנה)האם יש בגוי ענין של מחזי כמבשל? והאם יש נ"מ אם התנור דולק כל השבת או מופסק ע"י שעון שבת והעובדת תניח את השניצל לפני שהשעון מדליק…

ברכת כהנים מאמצע בית הכנסת

הרב יעקב אריאל
כהן שליח ציבור, אשכנזי, שכבר התחיל חזרת הש"צ, והא עומד ליד הבימה במרכז בית הכנסת. כיצד עליו לנהוג בברכת כהנים?האם יש בעיה שיברך ממקומו למרות ששאר הכהנים עומדים ליד ארון הקודש?(ואז המתפללים יזוזו כדי שיעמדו מולו ולא מלפניו) או שלא יברך כיון שאינו ליד הדוכן?

קריעת שקית בשבת

הרב יעקב אריאל
אני נבוך בנושא של קריעת שקית אריזה שבתוכה יש כלים חד פעמיים או כל דבר אחר שאינו אוכל בשבת.מצד אחד בשקית אוכל כגון שקית חלב או סוכר, השמירת שבת כהלכתה מתיר באופן פשוט כאשר קורעים בלי שזה ישמש כלי בהמשך (פרק ט ס' ג) והוא גם מתיר באופן דומה קריעת קרטון של נייר טואלט (שם ס' ח) ולפי זה גם שקית ניילון של…

תפילה אישית בתפילת עמידה וק"ש לאשה בשחרית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרה"ג שלום וברכה,ברצוני לשאול מ'ס שאלות:1.איפה בתפילת העמידה הכי כדאי להגיד תפילה אישית ?2.האם אישה צריכה לקרוא תפילת שמע ישראל ,ואהבת את השם אלוקיך בשחרית?3.עד איזה שעה מותר לקרוא קריאת שמע של שחרית? תודה רבה שנה טובה שנת גאולה וישועה

פירוש קאסוטו

הרב יעקב אריאל
מהו פרוש קסוטו ומה מותר ואסור בענין זהאיך אני מסביר לאדם חילוני שזו לא הכתובת הנכונה להבנתהכתובים?

מטבעות אמן

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, מהו ההבדל בין ה"אמן" הנאמרת לאחר ברכה או בקדיש לבין מטבעות אחרות כגון: "אמן סלה" אמן כן יהי רצון" "אמן סלה ועד"? שנה טובה וגמר חתימה טובה

שינוי שם

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב ,ערב טוב.שמי הוא חוה ואני בת 21 , שמי הנוכחי הוא משהו שאני ממש לא אוהבת, אף פעם לא הייתי שלמה אתו ואני בשלב בחיים שאני בטוחה שאני משנה אותו. אני יודעת שמבחינה הלכתית אין בעיה מסוימת עם שינוי שם. שאלתי לכבוד הרב-האם הוא יוכל לעזור לי בבחירת שם אחר? שם שאהיה מחוברת אליו יותר?אשמח לקבל את תשו…

לשמוע לרבו בעניינים שאינם הלכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב האם מותר לתלמיד לעבור על רצון רבו בדברים שאינם הלכהואינם נוגעים לשימושו של רבו? ביאור השאלה:ידוע שלגבי כיבוד הורים כתבו הרבה פוסקים שאין חיוב לשמועלהורים בעניין שלא נוגע אליהם או לשימושם. כגון אם אביו מצווהאותו להשתדך עם פלונית אינו חייב לשמוע לו.וכן אם אביו מצווה אותו ללמוד מקצוע כז…

פירוט פירות לעניין ברכת "שהחיינו"

הרב יהודה הלוי עמיחי
רציתי אם אפשר לבקש רשימה, או הפנייה היכן ניתן למצוא רשימה כזאת, של הפירות והירקות שנאכלים כל השנה: א. שגדלים כל השנה בשדות ובחממות [שאסור לברך עליהם שהחיינו (רמ"א)]. ב. זנים שונים של אותו המין שמגדלים אותם בתקופות שונות [שהרי מברכים עליהם ברכת שהחיינו אחת, ולכן אינם נחשבים "מזמן לזמן", אם ישנם יות…

הברכה על פופקורן

הרב יהודה הלוי עמיחי
ברצוני לשאול מה מברכים על פופקורן?

ברכת שהחיינו על פרי חדש

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם יש לברך שהחיינו על פרי עונתי חדש, על אף שאכלנו ממנו (מקירור) במהלך השנה? (כגון תפוח עץ).האם עניין שהחיינו הוא לראיה של פרי חדש, או רק לאכילתו?

הנאה ממעשה גוי ביום טוב

הרב יעקב אריאל
בראש השנה התארחתי אצל חמותי. בביתם גרה עובדת פליפיניתאשר רגילה לשטוף את הבית,מידי יום, בשעות אחר הצהריים. ביוםהחג הראשון כשחזרתי מתפילת מנחה מצאתי את כולם מחוץלבית (בחצר) ואת העובדת מתחילה לשטוף את הסלון (אשר בו אנואוכלים בחג). לדברי חמותי לא הייתה אמירה לגוי וכולם פשוט יצאוכשראו שהעובדת ביקשה לשטוף…

חובת מזוזות בבניין משותף

הרב יעקב אריאל
אנו משכירים דירות חדר.דלת הכניסה לחדר מדרגות של בית משותף ללא מזוזה. האם חובתהתקנת המזוזה עלי בהיותי 50% מבעלי הבנין. דירה שברשותי חולקה ל-3 יחידות דיור דלת הכניסה להול הוסרהונותר משקוף. מההול יש כניסה ל-3 דירות .כל הדירות מושכרות.האם חובת המזוזה עלי בזמן שגרים שם, וכאשר דירה מתפנהמדיירים האם עלי ח…

קבלת משלוח בחול המועד

הרב יעקב אריאל
קבלת משלוח בחול המועדזכיתי בוי וי די של סרט.האם מותר לי לקבלו מדואר מיהודים בחול המועד?

טיול בחול המועד סוכות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לצאת לטיול בחול המועד סוכות?מה דין שינה מחוץ לסוכה בטיול?וכן אכילה מחוץ לסוכה?

טבילה לגברים בימינו

הרב יעקב אריאל
בס"ד מה העניין בטבילה במקווה בימינו? האם יש חובה על כך? הרי ממה שאני יודע, כולנו טמאי מת ממילא, ולכן אני לא מבין מה הטעם בטבילה לפני שבת/יו"כ ? (אשמח אם הרב יוכל לתת מקורות בהם אוכל לקרוא על ענין זה ביתר הרחבה) תודה רבה!
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא