אמונה והלכה

טיול בחול המועד סוכות

הרב יעקב אריאל
האם מותר לצאת לטיול בחול המועד סוכות?מה דין שינה מחוץ לסוכה בטיול?וכן אכילה מחוץ לסוכה?

טבילה לגברים בימינו

הרב יעקב אריאל
בס"ד מה העניין בטבילה במקווה בימינו? האם יש חובה על כך? הרי ממה שאני יודע, כולנו טמאי מת ממילא, ולכן אני לא מבין מה הטעם בטבילה לפני שבת/יו"כ ? (אשמח אם הרב יוכל לתת מקורות בהם אוכל לקרוא על ענין זה ביתר הרחבה) תודה רבה!

הרחקה בשביל דברים שבקדושה

הרב יעקב אריאל
הרחקה מלוא עיניו-במידה ויש פח זבל אשר יש לו ריח רע, בשביל דברים שבקדושה,האם צריכים להתרחק עד מקום שבו לא רואים את הפח, או עדמקום שבו לא רואים אפילו את האוויר שנמצא במקום שניתן להריחשם את הריח הרע. כלומר, אם הפח מפיץ ריח רע למרחק 20ס"מ, האם צריכים להימצאות במקום שבו לא רואים את האווירהנמצא בסמיכות של…

כיבוי גז ביום טוב

הרב יעקב אריאל
ביום טוב של סוכות התארחנו במקום בו מדלקים את הגז מאש לאשאבל מכבים את הגז בסוף הבישול , כשאמרנו שצריך לכבותבאמצעות מקומקום מים לא הקשיבו לנו . האם מותר לאכול בבישולכזה במקרה בו הדבר נעשה במזיד? אם לא נאכל הדבר יכוללגרום לפיצוץ וריב עם ההורים. הם טוענים שאנחנו מחמירים תודה רבה

חוסר צדק בשלטון מלוכה

הרב יעקב אריאל
יש ברמב"ם הלכה אחת שאינני מסוגל כלל ועיקר להבין את הצדקשבה, והיא נראית לי אחד הדברים האכזריים ביותר שיכולים להיותבעולם הזה.והיא גם גורמת לי לא לרצות שתחזור מלכות לישראל. מדובר על הלכה ח בפרק ג של הלכות מלכים לרמב"ם:כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו, אפילו גזר על אחדמשאר העם שילך למקום פלוני ול…

כתיבה בחוה"מ והעסקת פועלים

הרב יעקב אריאל
1. האם מותרת כתיבה בחוה"מ לצורך מבחן באוניברסיטה או מבחןפסיכומטרי?2. האם מותרת כתיבה בחוה"מ בטלפון נייד (הודעות SMS) וכןבמחשב ?3. האם מותר להעסיק פועלים שהחלו את עבודתם לפני חוה"מבשיפוץ הבית כאשר יש חשיבות שיסיימו את השיפוץ מוקדם ככל האפשרבכדי שלא אאלץ לשלם שכירות בבית בו אני מתגורר כיום ?

קשירת שרוכי נעליים בחול המועד

הרב יעקב אריאל
קשירת שרוכי נעליים בחול המועד?האם מותר לקשור שרוכי נעליים בחול המועד?

מינוי מלך

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאינני זוכר אם כבר שלחתי לרב את השאלה, לכן אשלח שוב1. האם מצינו פוסקים שאומרים שאין חיוב למנות מלך? הכוונהלפוסקים ממש ולא פרשנים2. האם יתכן שהלכה כאברבנאל שאומר שאין חיוב למנות מלך?כיוון שהוא פרשן ולא פוסקהאם אני רשאי לסמוך על דעתו למעשה ולהאמין שדמוקרטיה זה הכיטוב?מצד אחד יש לאברבנאל ית…

ברכה על קובנה

הרב יעקב אריאל
שלו' לרב שליט"א!א.לדעת האשכנזים מה מברכים על קובנה(מאכל תימני), שנילושברובו בהרבה מרגרינה.ב.במידה והקובנה נאפת בכלי סגור ומתבשלת ע"י ההבל שנוצר בההאם דינה שבושלה במים ואי אפשר לקבוע עליה סעודה?תודה ושנה טובה!

כיפה למבקרים גויים בביכנ"ס

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.ידוע שהטעם לחבישת הכיפה של גויים בבית הכנסת הינו כבודהמקום(כגון עובדים זרים המביאים יהודים לבית הכנסת). השאלה הינההאם אין לחשוש לכך שאותם עו"ז ילכו לאחר מכן עם כיפה כסימןהיכר, כמו שניתן לראות עו"ז החובשים כיפות מחוץ לבית הכנסת עלמנת להיות "מנויים" עם הציבור היהודי ולזכות בהטבות חומריות ?ב…

טענות ה"אקדמיה" כנגד הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.כידוע ישנם גורמים רבים באקדמיה הסבורים שהרמב"ם לא האמיןבהשגחה פרטית (למשל, פרופסור אליעזר שבייד, פרופסור אסא כשרועוד). נראה לי שהם למדו את זה מפרופסור לייבוביץ ז"ל שהביןכך את הרמב"ם במורה נבוכים בהתייחס לדברי הרמב"ם שההשגחההינה היחס של המאמין כלפי הקב"ה והמאמץ של המאמין לעבוד אתה'. אע"פ ש…

תיקון ביורצאייט, זמן הדלקת נרות חג ובריכת דגים בשמיטה

הרב יעקב אריאל
1.האם בת שיש לה אחים העורכים תיקון ביורצאייט, צריכה גם היאלתת תיקון בנפרד.2.מתי יש להדליק נרות חג: האם יש להדליק כפי שמדליקים בשבת,היינו בשעה המצוינת בלוח (למשל 20ד' לפני השקיעה כפי שהדברבת"א) או בשעה מאוחרת יותר ואפילו לאחר שהבעל חוזר מביתהכנסת?3.חברי גר בבית צמוד קרקע ומעוניין לחפור בקרקע בריכה לד…

ספר תורה על קלף משוח

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,אני גבאי בבית כנסת מעורב אשכנזים וספרדים. בביה"כ שני ספריתורה ספרדים מהודרים שבשימוש קבוע. כמו כן ספר תורה אשכנזישנכתב על קלף משוח שנפסל לאחרונה. במכון "אות" אומריםשניתן לתקן את הספר. האם ניתן לסמוך על תיקון של ספר כזהע"י מכון "אות"? האם ראוי לקרוא בו לאחר מכן בהתחשב בשניספרי התורה המ…

תפילת ותיקין ועייפות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,אני מתפלל מזה כמה שנים כל יום בותיקין, אך אני מרגיש שזה פוגעבדברים אחרים בגלל שאני ישן מעט. למשל:יותר עצבני עם האשהוהילדים,פחות תפוקה בעבודה,קשה לי ללמוד כי אני נרדם בערבכשאני חוזר מעבודה.מה דעת הרב בנושא?

לימוד הלכה

הרב יעקב אריאל
"ףסוי תיבו רוט" מ דומילה םאה הכלהה דומילב ישפנ הקשח םאךירצש וא (ארמגב היגוסה דומיל םע)םינושארה תוטיש תעידיל קיפסמ?םהירפס ךותמ םינושארה תא דומללאבילא אתתעמש יקוסא"ה תטישל בחרנ רבסה אוצמל לכוא ןכיה?"אתכליהד

צירוף יהודי שלא נימול למניין

הרב יעקב אריאל
בס"ד נשאלתי ע"י מתפללי ביה"כ מסויים שבו נוהג להגיע אדם מבוגריליד אוקריאינה, שעלה לארץ לפני 17 שנה. עד היום לא עשה בריתמילה לפי טענתו. בכל עת שמזכירים את הנושא הזה הוא בורחומסרב לשמוע. יצויין כי הוא מתגורר עם אחיו המשמש כאפוטרופוס,שכן הוא אדם קצת משונה. (הוא רווק כבן חמישים ומתנהג באופן לאבוגר). נש…

חזן ששותה בחזרת הש"צ

הרב יעקב אריאל
בראש השנה בחזרת השץ לגם מדי פעם החזן מים האם אפשר לתת לחזן זה להתפלל שנה הבאה?

קריאת תהילים בלילה

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקרוא תהילים ביום חול בלילה

האם הרמב"ם כתב את אגרת תחיית המתים ?

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.למיטב זכרוני לדעת הרב יוסף קאפח זצ"ל יתכן והרמב"ם לא כתבאת אגרת תחיית המתים (כמדומני כך אמר). אבקש לדעת מהי הדעהה"מקובלת" בעולם התורה בנושא ומי הוא בר הסמכה לידע בנושא. בכבוד רב

תמונות צדיקים ליד מיטת חולה

הרב יעקב אריאל
בס"דהאם יש ענין לשים תמונות של צדיקים ליד מיטת חולה , במידהוכן - מהו?אשמח לקבל גם מקורות להרחבה בנושאבתודה מראש
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא