אמונה והלכה

שאלה בעניין סדר הבריאה

הרב יהודה הלוי עמיחי
בתחילת פרשת בראשית, כתוב "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ"  אמנם לא"כ כתוב: "ויקרא אלהים ליבשה ארץ!!" אז מתי הארץ נבראה, שאלתי כמה אנשים, והם ענו לי, שלפי פירוש קאסוטו הפסוק הראשון הוא פסוק כללי, שאומר שהקב"ה ברא את השמים ואת הארץ בהתחלה, ו"מדלג" כביכול על כל הימים, וכל השאר מתארים איך זה התחיל ה…

ברכת הקינואה

הרב יהודה הלוי עמיחי
רציתי לשאול בבקשה מה מברכים על קינואה - אדמה או עץ, וכן מה רמת נגיעותו, והאם בדיעבד כשלא בדקו, אפשר לאכול?

?למה מרים לא נקברה בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
למה מרים לא זכתה להיקבר בארץ?

החובה לשמוע להוראות האדמו"ר מחב"ד

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב, חסידי חב"ד מביאים בשם האדמו"ר מדבריו בפרשת שופטים שהואטוען שהקב"ה מינה את חמיו (האדמו"ר הקודם) להיות שופט הדורויועץ הדור.והם מבינים מזה שהוא הדין גם לאדמו"ר האחרון. ואלה הדברים שאמר האדמו"ר בשיחה שהם מביאים: וכציווי התורה הנ``ל: ``נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוךונתתי דברי בפיו ודיבר…

הכנת פירה תפוחי אדמה ביום טוב

הרב יעקב אריאל
אנו נוהגים ביום טוב להגיש תפוחי אדמה לשלחן.שני ילדיי הקטנים אוכלים אותם רק לאחר ריסוקם לפירה.בשבת אנו נמנעים מריסוק או עושים זאת אך לא בשיני המזלג. האםביום טוב ניתן לרסק להם בצלחת שלהם עם שיני המזלג?האם ביום טוב מותר לעשות כן גם עבור אדם מבוגר?תודה ושנה טובה.

עליה לתורה יום לפני הבר מצוה

הרב יעקב אריאל
בני ימלאו בע"ה בב' אדר א'תשס"ח י"ג שניםהשנה יוצא ביום שישיהאם אפשר ביום קודם יום חמישישהבן יעלה לתורה. תודה מראשבברכת שנה טובה

רחיצה בראש השנה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתקלח בראש השנה בפרט השנה כששבת חלה מידלאחר החג? מה הדין לגבי ילדים ותינוקות ?

חשמל וטלפון סלולרי - ביום טוב ושבת

הרב יעקב אריאל
שלום רב,ברצוני לשאול מספר שאלות עניניות בנושא החשמל ביום טוב ובשבת. מדוע אסור להדליק חשמל ביום טוב שלא חל בשבת לפי שיטת מישאומר שאין בסגירת מעגל חשמלי איסור "בונה"?הרי עיקר האיסורים שאני מכיר בהדלקת חשמל בשבת הם:1.איסור בונה/סותר בסגירת ופתיחת מעגל חשמלי לדעת החזון אישועוד פוסקים. אבל איסור זה אינו…

למידה בשבת

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שלוםבקשר לשאלתי ללמידה למבחן במקצועות חול בשבת, רציתי לדעתמה עמדתו של הרב בנושא בכדי שאוכל להחליטתודה רבה ושנה טובה

רחצה ביו"ט

הרב יעקב אריאל
הרב פסק שמותר רק אבר אבר בחלק מהגוף ובמים קרים, אבלבשולחן ערוך (אורח חיים סי' תקיא ס"ב) פסק: אבל במים שהוחמומעי"ט, מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד; מיהו דוקא חוץ למרחץ,אבל במרחץ אסור. הגה: ויש אוסרים בכל ענין, וכן נוהגין, (טורוהרא"ש).ובמשנה ברורה ס"ק יח פסק בסוגריים: ודוקא כל גופו כאחד אבלאבר אבר לכו"…

הש"ל והרב קוק זצ"ל

הרב יעקב אריאל
נתקלתי בתקופה האחרונה שאלה שכל הזמן חוזרת על עצמה לגבייהרב קוק ידוע שבציבור שלנו עושים ש"ל ויוצא לי הרבה פעמיםשאנשים חרדים שיוצא לי להכיר אומרים לי שלא כך סבר הרב קוקואז אני עונה מאיפה אתם יודעים פגשתם אותו? אני יודעת שהרב דגלבכוללניות אך לגביי ש"ל אינני יודעת מה דעתו כי הרעיון של הש"להתחיל אחרי פטי…

העברת אש מכירה לכירה, מריחת וזלין ושאלות שונות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב יש לי מספר שאלות: 1. האם מותר ביום טוב להדליק את הכפתור של הגזבאמגזית או תנור ולהעביר אש מאש לכירה? 2. האם מותר לכבות ביום טוב את הכפתור של הגזכדי שהאש תתכבה?ואם לא איזה דרכים יש? 3. האם מותר להשתמש בבושם על בגד ביום טוב? 4. האם מותר למרוח קרמים על הגוף ביום טוב?5. האם מותר להשתמש…

שימוש בתנור בשבת ע"י גוי

הרב יעקב אריאל
שלום וברכהבישיבתנו עובדת גויה בשבתות, האם מותר לה להכניס לתוך תנור שניצל יבש מבושל כל צורכו קר כדי לחממו (יש ברזל מיוחד שמונע מהתנור להיסגר עד הסוף כדילמנוע בעיה של הטמנה)האם יש בגוי ענין של מחזי כמבשל? והאם יש נ"מ אם התנור דולק כל השבת או מופסק ע"י שעון שבת והעובדת תניח את השניצל לפני שהשעון מדליק…

ברכת כהנים מאמצע בית הכנסת

הרב יעקב אריאל
כהן שליח ציבור, אשכנזי, שכבר התחיל חזרת הש"צ, והא עומד ליד הבימה במרכז בית הכנסת. כיצד עליו לנהוג בברכת כהנים?האם יש בעיה שיברך ממקומו למרות ששאר הכהנים עומדים ליד ארון הקודש?(ואז המתפללים יזוזו כדי שיעמדו מולו ולא מלפניו) או שלא יברך כיון שאינו ליד הדוכן?

קריעת שקית בשבת

הרב יעקב אריאל
אני נבוך בנושא של קריעת שקית אריזה שבתוכה יש כלים חד פעמיים או כל דבר אחר שאינו אוכל בשבת.מצד אחד בשקית אוכל כגון שקית חלב או סוכר, השמירת שבת כהלכתה מתיר באופן פשוט כאשר קורעים בלי שזה ישמש כלי בהמשך (פרק ט ס' ג) והוא גם מתיר באופן דומה קריעת קרטון של נייר טואלט (שם ס' ח) ולפי זה גם שקית ניילון של…

תפילה אישית בתפילת עמידה וק"ש לאשה בשחרית

הרב יעקב אריאל
כבוד הרה"ג שלום וברכה,ברצוני לשאול מ'ס שאלות:1.איפה בתפילת העמידה הכי כדאי להגיד תפילה אישית ?2.האם אישה צריכה לקרוא תפילת שמע ישראל ,ואהבת את השם אלוקיך בשחרית?3.עד איזה שעה מותר לקרוא קריאת שמע של שחרית? תודה רבה שנה טובה שנת גאולה וישועה

פירוש קאסוטו

הרב יעקב אריאל
מהו פרוש קסוטו ומה מותר ואסור בענין זהאיך אני מסביר לאדם חילוני שזו לא הכתובת הנכונה להבנתהכתובים?

מטבעות אמן

הרב יעקב אריאל
שלום לרב, מהו ההבדל בין ה"אמן" הנאמרת לאחר ברכה או בקדיש לבין מטבעות אחרות כגון: "אמן סלה" אמן כן יהי רצון" "אמן סלה ועד"? שנה טובה וגמר חתימה טובה

שינוי שם

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב ,ערב טוב.שמי הוא חוה ואני בת 21 , שמי הנוכחי הוא משהו שאני ממש לא אוהבת, אף פעם לא הייתי שלמה אתו ואני בשלב בחיים שאני בטוחה שאני משנה אותו. אני יודעת שמבחינה הלכתית אין בעיה מסוימת עם שינוי שם. שאלתי לכבוד הרב-האם הוא יוכל לעזור לי בבחירת שם אחר? שם שאהיה מחוברת אליו יותר?אשמח לקבל את תשו…

לשמוע לרבו בעניינים שאינם הלכה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב האם מותר לתלמיד לעבור על רצון רבו בדברים שאינם הלכהואינם נוגעים לשימושו של רבו? ביאור השאלה:ידוע שלגבי כיבוד הורים כתבו הרבה פוסקים שאין חיוב לשמועלהורים בעניין שלא נוגע אליהם או לשימושם. כגון אם אביו מצווהאותו להשתדך עם פלונית אינו חייב לשמוע לו.וכן אם אביו מצווה אותו ללמוד מקצוע כז…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    274    הבא