אמונה והלכה

ברית מילה לאבל

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום אני בשנת אבלות על אבי ולגיסתי נולד היום בן. האם אוכל להשתתף בברית?הברית היא ללא תזמורת

נסיעת כהן לפולין

הרב יעקב אריאל
האם מותר לכהן לצאת במשלחות לפולין ולביקור במחנות ההשמדה?ואם כן האם יש תנאים מגבילים או מקומות שאסור לו להכנס אלהם?

קבורה בירושלים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל.מעשה בקבורת המת בירושלים. הבנים האבלים התבקשו שלא ללוות את אביהם עד הקבר, כמנהג ירושלים, אלא לפרוש לאחר אמירת ההספדים ברחבה, המיועדת לכך. הדבר גרם לעגמת נפש רבה וצער גדול לבנים. יעצתי להם בו במקום, להתלוות לקבורה וללכת בסוף המלווים, מבלי לעורר תשומת לב הנוכחים. שאלתי את אנשי החב…

מספר שאלות

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שליט"א שלום רבברשותך אשאל מס' שאלות קצרות:1)סבתי, ע"ה, נפטרה בשבת ונקברה אתמול (יום א' י"ט בכסלו).האם נכון הוא שהשבעה מסתיימת ביום ו' לפני שבת?2)מה בדבר עליה לקבר ביום א' (חנוכה )?3)לסבתי ז"ל בן (דוד שלי) המתגורר בחו"ל שיתקשה לומר קדיש בכל שנת האבלות. האם מותר לי לומר קדיש במקום (2 הורי חי…

שלושים שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
יום שלושים שחל בשבת האם מקדימים את העליה לקבר או מאחרים?שנשמע רק בשורות טובות

טהרת המת 1

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל.שאלתי: בתור מתנדב בחברא קדישא, יצא לי לפגוש עובדי חברא קדישא ממקומות אחרים. פעמים שאני עוזר גם להם בטהרת המת.ראיתי שהיה מי שנטל את ידי ורגלי המת לפני שפיכת ט' קבין המים. לא מצאתי מקור לכך. האם זה מנהג שיש לקיימו? הלא עיקר טהרת המת הוא שפיכת ט' קבין המים ודי בכך. כפי שכתב רבי שמעון פר…

מנהגי טהרת המת 2

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל.בתור מתנדב בחברא קדישא יצא לי לשמוע שיש מנהג לעשות חוקן למת. לא מצאתי לכך מקור בהלכה. יתירה מכך כתב רבי שמעון פרנקפורט בספר החיים ]סימן ל'[ וז"ל: וכשיתחיל להתעסק במת בטהרתו ינהוג בו כבוד כאילו הוא חי. עכ"ל. קשה להעלות על הדעת שעשיית חוקן נחשב לדבר מכובד. בתיאור הטהרה מובא ביו"ד ]סימן…

מנהגי טהרת המת 3

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל.ראיתי שיש מנהג לפזר מאדמת א"י על עיני המת, בין ששמים את העפר על עיני המת בזמן שמשכיבים אותו בקבר, בין שעושים כן לפני שמכניסים את המת לארון הפתוח מלמטה. בשו"ע לא מצאתי לכך מקור, אולם יתכן שמנהג זה נובע מהחיוב לקבור בקרקע.וכידוע בחו"ל קברו בארון. ומצאתי כתוב בשם ספר 'טוב לכת' לרבי…

מנהגי טהרת המת 4

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאלראיתי בבית החיים שיש שפעמים נוהגים להלביש את המת טלית ויש שלא מלבישים אותו טלית כלל. השוני הוא בין החברות הקדישא השונות, לא בין מת זה למת אחר. והנה מובא ביו"ד ]סימן שנא סעיף ב'[ וז"ל: אין קוברין את המת אלא בטלית שיש בו ציצית. הגה וי"א דאין צריך ציצית ונהגו לקברו בציצית אך שפוסלין…

מספר שאלות

הרב יעקב אריאל
יש לי מספר שאלות:1)האם אפשר להדליק נר נשמה חשמלי במשך כל השנה לעילוי נשמת הנפטר או שחייב נר נשמה רגיל מאש?2)האם מותר להעביר מטאטא/מגב מיד ליד? חוץ מענין של נידה (אומרים שזה גורם למריבות)3)האם מותר לאדם שלא אבל או היה אבל ללמוד הלכות אבילות סתם כך?4)אם לאדם יש במשפחה מישהו שגוסס האם מותר לו ללמוד את …

נדרים

הרב יעקב אריאל
נדרתי נדר לפני מספר ימים מתוך כעס האם אני מחויב לדבר ואם כן מה אני צריך לעשות כדי לבטלו תודה רבה כבוד הרב

לוויה של הורים במצב מורכב

הרב יעקב אריאל
שאלתי שאלה לגבי הליכה ללויה של הורים במצב מאוד מורכב, הרב השיב לי לגבי השבעה, אבל לא לגבי פטור מהלויה. (אני אשה )

קטן שגוייר על פי בית דין

הרב יעקב אריאל
מראש אבקש את סליחת כבודו על אריכות השאלה. אולם ארוכה היא משום שסיפור המעשה משתרע על פני יותר מששים שנה.מעשה בתינוק יהודי אשר נולד בשואה בהולנד והוסתר בבית חולים השייך למנזר קטולי. מסיבות שונות, לאחר המלחמה שהה תינוק זה בפנימיות נוצריות ולא חזר לגור יחד עם משפחתו. רק לאחר שבע עשרה שנה הגיע תינוק זה ב…

שאלות בהלכות לשון הרע

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב.יש לי מס' שאלות בדיני לשון הרע- האם מותר לספר על אדם דברים טובים (שלא בפני שונאיו)? ואם אסור- זה נקרא אבק לשון הרע? האם יש דברים שמותר להגיד על אדם אם לא מזכירים את שמו? לדוגמא- לספר על מקרה שקרה לחברה שלי, שלא מספר עליה דברים טובים או רעים, אלא רק מה שקרה- כי זה סיפור מעניין,…

קטן שגוייר על פי בית דין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שלום.תודה רבה על תשובתך הקודמת. ברם השארת אותי תוהה מה דינו של קטן זה שגוייר על פי בית דין ואינו מקיים מצוות בהגיעו לגיל שלש עשרה ומעלה, אולם גם לא מחה על גיורו. כיצד יש להתיחס אל ספק גר צדק כזה? האם הוא חייב במצוות? האם הוא חייב בגיור לחומרא? או שמא, יהודי הוא ואני חייב לקרבו לתורה?…

גילוח ותספורת

הרב יעקב אריאל
האם מותר לגלח את כל שער הראש והזקן במכונת תספורת מספר אפס?

העדפות בהנצחה

הרב יעקב אריאל
אדם מקדיש סכום כסף גדול לע"נ אמו ולרפואת אביו. מה עדיף שיקדיש ממון זה לכתיבת ס"ת, או שיתרום זאת למימון ישיבה או 'כולל'?

גניזת לוח עם פסוק - לא דחוף

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרביש לי לוח זמני כניסת ויציאת שבת שכתוב עליו "זכור את יום השבת לקדשו", האם הוא צריך גניזה?תודה רבה ופסח כשר ושמח

תוקפה של שבועה באונס

הר יעקב אריאל
האם שבועה תחת איומים תקפה?אם לא, האם ההלכה עושה כאן הבדל בין איומים ששלומו של מישהו קרוב ייפגע, לבין הטלת סנקציות או פגיעה/איומים בפגיעה שאינם בחזקת פיקוח נפש ממש, אך קשים גם כן?תודה.

מזוזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.בביתי יש חדרון-מרפסת קטן המכיל מכונת כביסה, ובו מכבסים בלבד. האם יש לקבוע בפתחו מזוזה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270    271    272    273    הבא