viox בשבת שימוש בכדור

שאלה

אני חולה במחלת מעיים כרונית אולם אני מתפקד ביום יום כרגיל
אולם לעיתים אני סובל מכאבי פרקים חזקים מאד.
הפתרון שעוזר הוא כדור משכח כאבים בשם viox.
אני יודע שלא כדאי להרבות בכדורים הללו משום שכמו לכל כדור
יש להם תופעות לוואי .
ולכן אני משתדל להמנע מלקיחת הכדורים
קורה שאני צריך/רוצה לקחת כדור בשבת,
האם מותר לי לקחת כדור זה בשבת אף שאני לא לוקח כדור זה
באופן סדיר.
הכאבים לעיתים כה חזקים עד אשר איני יכול לדרוך על רגל אחת
ואני הולך צולע. או חוסר יכולת לכופף אצבע.

 

 

 

 

תשובה

עליך ליטול את הכדור, והקב"ה ישלח רפואתך בקרוב.

 

 

הרב יעקב אריאל |