תשובה לנהג בשבת

שאלה

כיצד יש להתייחס לנהג השואל כיצד להגיע למקום מסוים בשבת? האם
נכונה הסברה כי הוא ייסע בכל מקרה, ולכן אם לא אסביר לו
הדבר רק יביא לשנאה מיותרת? תודה רבה.

תשובה

בשם הגרש"ז אוירבאך נמסר שצריך לומר לו כך: בעצם אסור לי
לומר לך. אולם כדי שלא תרבה בחילול שבת דע כי הדרך הקצרה
ביותר היא משם…
ויש אומרים שאם יכול להתחמק בטענה שאינו מקומי והיא לא תיראה
כשקר שיעשב כן.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |