תפילת מנחה בערב שבת לאשה

שאלה

רציתי לשאול האם לאשה אשר רוצה לבוא עם המשפחה לבית הכנסת בערב שבת לאחר הדלקת נרות מותר להתפלל מנחה,

האם תנאי מועיל במצב זה לאחר הדלקת נרות?

תשובה

עדיף שתתפלל מנחה ביחידות לפני הדלקת נרות.

הרב יעקב אריאל |