שימוש בשקית אשפה שנחתכה בשבת

שאלה

שלום לרב. בשבת,אדם חתך במזיד שקית ניילון מהגליל של השקיות אשפה. את השקית שם בפח כדי שיוכלו לשים בשקית את הזבל. האם מותר לי לשים את האשפה בשקית שנחתכה?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

מותר להשתמש בשקית שנחתכה במזיד. ההסבר לכך הוא שאמנם אדם שעבר עברה במזיד אסור להשתמש בשבת ממה שהוא עשה. אך אם הוא עשה פעולה שלדעות מסוימות בפוסקים הדבר מותר, אין זה אוסר את פעולתו אף שלא יורו לו לעשות כן. וכיוון שחיתוך שקיות אשפה דומה לשבירת גביעים של אשל ושמנת, שיש המתירים זאת משום שהשקית קיימות כבר כל אחת בפני עצמה והחיבור הוא לנוחיות היצרן. (שולחן שלמה או"ח סי' שיד יג, ג, וכן דעת ע  יוסף זצ"ל). ואף שלמעשה הדעה הרווחת להימנע מכך לכתחילה. אך בוודאי שמי שעשה כן השקית שהוא חתך מותרת בשימוש.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | י"ז אדר תשע"ח 15:38