שימוש בשקית אשפה שנחתכה בשבת

שאלה

שלום לכבוד הרב שליט"א. יש שקיות של קניות שנמצאות בסופרים. השקיות נמצאות בקופה. לא מדובר בשקיות בגליל אלא בשקיות שממוקמות אחת בסמיכות לשנייה, ויש חיבור קל ביניהן, ותלישה קלה מפרידה אותן האחת מהשנייה. אם אדם חתך שקית כזאת בשבת במזיד האם ניתן להשתמש בשקית?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

אף שלמעשה לכתחילה אין לקרוע שתי שקיות המחוברות אחת לשנייה, כי יש הסוברים שזהו מכה בפטיש. אך יש הסוברים שזה מטעמי נוחות לשיווק של היצרן. כמו שני גביעי אשל ומעדנים וכדומה שיש המתירים להפרידם לכתחילה בשבת ויש אוסרים.

ובוודאי שאף לדעת האוסרים, השקית לא נאסרת בשימוש, כיוון שאין דין "מעשה שבת" על מעשה שלדעת חלק מהפוסקים היא מותרת לכתחילה.

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב

הרב אהוד אחיטוב | י' ניסן תשע"ח 16:16