שיט בשבת

שאלה

האם מותר לעלות על סירה בשבת שמושטת ע"י גוי, ושטה בתעלה שמצויה בתוך תחומי העירוב העירוני?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


אסור לשוט בשבת, וזו גזירה עצמית.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/13/2013 4:53:21 AM