שטיפת רצפות בשבת או חג

שאלה

האם יש דרך כלשהי להתיר שטיפת רצפות בשבת או חג במיוחד
כשיש ילדים קטנים בבית המלכלכים את הרצפות בממתקים וכדו''.

 

 

 

תשובה

בשמירת שבת כהלכתה (פכ"ג ס"ו) התיר בבתי חולים לשטוף ע"י
שפיכת מים וגרירתם ע"י מגב, וניגוב התיר רק ע"י מטלית מיוחדת
ובמעט נוזלים. ונראה שאף במקרה זה אם המקום דביק מותר ע"י
שפיכת מים מעטים עם סבון נוזלי לשם ניקוי מקומי בלבד וגרירתם
לביוב.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |