שטיפת כלים בשבת

שאלה

מתי מותרת שטיפת כלים בשבת?
האם יש חשיבות לשאלה האם נשתמש בכלים בהמשך השבת?
האם יש לדקדק בכל כלי אם נשתמש בו בשבת או שאפשר לשטוף
את כל הכלים שבכיור?

 

 

תשובה

שטיפת כלים מותרת כשאולי יצטרכו להם במשך השבת, אבל אם לא
יצטרכו להם אסור לשוטפם. וכלים שאינו נצרך להם יניחם כך בלתי
שטופים. ומותר להסיר מהם את שאריות האוכל ולשרותם במים למניעת
זבובים וכד'.

הרב יעקב אריאל |