שחרור חולה מבית חולים בשבת

שאלה

לכבוד הרב

שלום וברכה.

אני סטודנט לרפואה בשנה ו', ואני מתלבט לגבי המשך דרכי,
בנוגע לבחירת סדר עדיפויות בין בתי-החולים להגרלת הסטאז',
ובהמשך- בחירת מקום להתמחות.
הבעיה המטרידה אותי הינה בעיית כתיבת מכתבי-שחרור בשבת
במסגרת תורנות חדר המיון. שחרור החולים נובע, אמנם, מהצורך
לפנות את חדר המיון לחולים אחרים שאולי יבואו, ואולם, כתיבת
מכתב השחרור היא חובה חוקית, וחשובה גם לרציפות הטיפול בחולה
המסויים, אך, להבנתי, כתיבה זו אין בה צורך דחוף לשבת, מאחר
שהחולה נחשב כאין בו סכנה, לכן משוחרר לביתו, ותאורטית, ניתן
היה לכתוב את המכתב במוצ"ש.
בבתי החולים הדתיים, שערי-צדק וביקור-חולים, ישנם כתבנים
שאינם יהודים שעומדים לרשות הרופאים למטרה זו, אלא, שאינני
בטוח שאני מעוניין בשני בתי-חולים אלה בראש סדר העדיפויות
שלי, מבחינה לימודית-אקדמית.

שאלותי:
1. האם חובה עלי לבחור בבתי-חולים אלה בראש סדר העדיפויות
שלי להגרלת הסטאז', וכן לגבי חיפוש מקום להתמחות בשנה
שלאחר-מכן, למרות שזה אינו עולה בקנה אחד עם שאיפותי ?
2. האם כתיבה בשינוי (ביד שמאל) היא פתרון מתקבל על הדעת
בבתי החולים שלא קיים בהם גוי של שבת ? האם חובה עלי לשכור
מכספי גוי שיהיה צמוד אלי ?
3. האם יש פתרון אחר, שלא העליתי כאן ?

 

 

 

 

תשובה

שאלת חכם חצי תשובה. שירבו רופאים יר"ש כמותך בישראל. עצם
שחרורו של חולה בשבת הוא בעיה קשה. כי מן הסתם הוא ייסע בשבת
ללא צורך. (נסיעתו לביה"ח היתה חיונית משא"כ חזרתו). הפתרון
האידיאלי הוא התמחות בבית חולים שומר שבת. בדלית ברירה עדיף
להשתמש בגוי. כתיבה ביד שמאל גרועה יותר, מה גם שכת"י גרוע
עלול להתפרש שלא כהלכה. כמו"כ אפשר להשתמש בשבת בעט
הנמחק כעבור עשרים וארבע שעות אלא שצריך להזהיר את החולה
שעליו לצלם את כתב השחרור מייד במוצ"ש. אלא שפתרון זה אינו
מעשי בגלל ההעתק הנשאר בבית החולים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |