שומרי שבת וקוראי עונג

שאלה

אני עוסק בהדפסים על חולצות.
על לקוחותיי נמנים גם המועדונים העובדים בשבת.
האם מותר לי לייצר עבורם מתוך ידיעה כי שימושם הוא בשבת???
במידה ולא, האם יש הבדל אם הייצור הוא ביום חמישי שאז הם
לובשים קודם השבת?

 

 

 

תשובה

כיון שאין איסור בלבישת החולצה בשבת מותר לך להדפיס להם את
החולצות. וההדפסה עליהם מותרת אפילו ביום ששי. אבל, מן הראוי
להקפיד על תוכן ההדפסים שלא יגרור או ימשוך את המביטים על
החולצות לדברי עבירה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |