שבת

שאלה

האם מותר לספרדי להחזיר מרק מבושל לצורך ילדים (לכתחילה) על פלטה חשמלית כבויה שתדלק בקרוב, כאשר הוא דואג שהמרק לא יגיע לחום שהיד סולדת בו?
ואם כן מהם הסייגים לכך

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


מכיוון שיש כאן הרבה שאלות הלכתיות, אמנם לצורך גדול, כגון חולים וכדו´, אפשר אולי לעשות דבר כזה. אבל בעניין זה של לכתחילה, מכיוון שהמאכל יכול להגיע לידי ליד סולדת (למרות באופן מציאותי כנראה שיכול להוריד) בכו"א יש מחמירים. על כן אין לעשות כן.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/13/2013 9:46:15 AM