שבת דחויה או הותרה בצבא

שאלה

שבוע טוב. האם מותר להשתמש בטלפון נייד בשבת כדי לקרוא
לשומר שיבוא להחליף בשמירה או לחילופין לכוון אותו בשבת כשעון
מעורר? תודה ובשו"ט.

תשובה

שלא ככותרת אין משמעות לשאלה אם שבת דחויה או הותרה ביחס
לשאלתך. אסור להשתמש בטל' נייד לא לשם קריאה לשומר ולא לשם
השכמת שומר אחר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |