שאלות לבירור

שאלה

יש לי מספר שאלות 1.האם מותר לסחוט לימון בשבת ולשתות אותו
מיד עם שמן.2 האם מותר בערב שבת להכניס תבשיל שעדין לא
אפוי כל צורכו ע"מ שיאפה תוך כדי שבת ולאכלו בערב שבת .3
דני תפילה כיצד עלי לנהוג כאשר בעל התפילה ממהר ואני לא
מספיק למשל להגיד קדושה האם עלי למהר בתפלתי או כאשר
אומרים תחנון ועדין לא הספקתי ומוצאים ספר תורה האם עלי
להפסיק ולומר ויהי בנסוע או להמשיך בתחנון

 

 

 

תשובה

1 (1. מותר לסחוט בשבת לימון לתוך אוכל אבל לא לתוך משקה, שמן
הוא משקה וע"כ אסור.
2. אין להכניס אוכל שאינו מבושל/אפוי כל צרכו לתנור בערב שבת
ע"מ שיאפה בשבת.
3. לגבי קדושה לשתוק ולכוין לתפילת הש"ץ. לגבי תחנון להפסיק
ולסיימו אח"כ.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |