ריטלין בשבת

שאלה

א. האם מותר לאדם מבוגר לקחת ריטלין בשבת?
ב. האם מותר לתת לילד בן 8 ריטלין בשבת?
ג. האם מותר להמיס במים כדור ריטלין עמ"נ שהילד ישתה אותו?

תשובה

א. מותר.
ב. מותר. עי' בספרי באהלה ש"ת ח"ב סי' מד.
ג. מותר במים פושרים ולא חמים עי' שש"כ פי"ב ס"ה.

הרב יעקב אריאל |