רוטב בשבת

שאלה

משפחה אשכנזית שמתארחת בשבת בבוקר אצל משפחה אשכנזית (דתיים) מה לעשות כשמוגש רוטב חם, יש לשער שהרוטב לא היה על הפלטה מערב שבת

בס"ד
שלום וברכת ד´
(יש כנראה ט"ס בשאלה). מכיוון שלמארח הדבר מותר, גם האורח יכול לאכול. בייחוד שכל דבר שנעשה בשוגג בשבת לדעת הגר"א מקל לאחרים ולו באותו היום. על כן אין לאסור. 

בברכת התורה והארץיהודה הלוי עמיחימכון התורה והארץכפר דרום אשקלון

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

(יש כנראה ט"ס בשאלה). מכיוון שלמארח הדבר מותר, גם האורח יכול לאכול. בייחוד שכל דבר שנעשה בשוגג בשבת לדעת הגר"א מקל לאחרים ולו באותו היום. על כן אין לאסור.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/30/2013 5:50:00 PM