ראיון לתוכנית שתשודר בשבת

שאלה

האם מותר להתראיין לתוכנית שתשודר בשבת בטלויזיה או ברדיו ?

 

 

 

תשובה

מענה לשאלתכם, האם מותר להתראיין ברדיו או בטלויזיה לשידור
שיוקרן בשבת ובמועדי ישראל, תשובתי היא שלילית.
אסור להתראיין לשידור כזה, משום מסייע לדבר עבירה.
אני אישית רואיינתי לא פעם וכשנודע לי שהשידור ישודר בשבת ביטלתי
את השידור ונענו לי.
תוספת הכיתוב "הראיון נערך ביום חול" וכדו' אינה מונעת את בעיית
הסיוע לדבר עבירה ולכן אין בה בכדי לפתור את הבעיה.
ואלמלי זכו ישראל לשמור שתי שבתות היו נגאלים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |