קריאת עלוני שבת

שאלה

למעשה, האם מותר לקרוא עלוני שבת, או שיש בעית מוקצה משום שטרי הדיוטות בגלל הפרסומות?
שבת שלום לרב

תשובה

נראה לי שרוב הקוראים אינם מעיינים בפרסומות אלא בדברי התורה ולכן מותר.
אולם יש עלונים שבהם יש לפעמים דרשות המנוגדות לרוח התורה אותן אין לקרוא

 

 

 

הרב יעקב אריאל |