קניית מניות של חברה מחללת שבת

שאלה

האם מותר לקנות מניות של חברה ישראלית מחללת שבת, כאשר
רווחיה הם אף מעבודה בשבתות.

תשובה

יש בכך בעיה הלכתית חמורה: א. שותפות עם מחללי שבתות ע"מ
לחלל שבת! ב. בעל המניה מרויח מחילול השבת וע"כ הדבר אסור

 

 

 

הרב יעקב אריאל |