קילוף בטנים בשבת

שאלה

האם מותר לקלוף בטנים מקליפטם הקשה בשבת? האם השאלה היא
הגדרת המציאות או הגדרה עקרונית של מלאכת דש?

 

תשובה

מותר לקלוף בטנים בשבת ואין זה מלאכת דש, אולם יש לעשות כן
סמוך לאכילתם מדין ברירה.

 

 

הרב יעקב אריאל |