קידוש בליל שבת

שאלה

אני ואישי חולקים בסוגיה האם אני יכולה לקדש על היין ואישי על החלות או להפך בקידוש בליל שבת ?? אציין שאישי לא אוהב את הרעיון בכלל ואני חושבת שמן הראוי שתהיה חלוקה הוגנת

אשמח לשמוע את דעתו של הרב בנושא

תודה

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


אני מקווה שהמחלוקת היא לשם שמים.

א. בקידוש עדיף שהאיש יעשה, מכיוון שנשים פטורות (לפי חלק מהאחרונים) מזכירת יציאת מצרים, ועל כן יש עדיפות שהאיש יקדש והאשה תשמע. אמנם אם חלילה יש חולי וכדו´ אפשר להקל שאישה תוציא את האיש ידי קידוש, אבל לכתחילה אין עושים כן, בגלל השינוי בחיובים.
ב. בברכת המוציא אין הבדלי חיובים ועל כן כל אחד יכול לברך ולהוציא את השני.
ג. כל זה כאשר רק האיש והאישה לבדם בבית, אבל כאשר יש אחרים בבית אין לאשה לברך או לקדש בפני אחרים, שאין זה מדרכי הצניעות.
ד. יש כאן עוד שאלה ערכית של שוויון וכדו´, זאת שאלה שאתם צריכים לברר לעצמכם בברור פנימי ואמיתי, מדוע הרצון לשנות מנהגי ישראל, האם הכל מגיע ממניעים טהורים או שמא יש כאן מאוויים חיצוניים. אבל זהו בירור שלכם פנימה. והכלל היסודי הוא שכל המשנה ידו על התחתונה.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/30/2013 6:54:00 PM