קבלת שבת

שאלה

שלום,
במשך כל שבתות השנה אני מתפלל בבתי כנסת בהם נוהגים בקבלת שבת להתחיל ב "לכו נרננה".
השבת יצא לי להתפלל בבית כנסת שבו מתחילים תמיד ממזמור לדוד.
הם מתחילים מזמור לדוד מיד אחרי מנחה ככה שאין לי זמן להגיד את פרקי התהילים לבד.
השאלה היא, אם ניתן להשלים בכל זאת את פרקי התהילים ואם כן אז מתי?, אחרי ערבית או לפני מנחה?
תודה ושבת שלום

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

ניתן לומר פרקים אלו כפרקי תהילים, אולם אין חובה לשוב ולאמרם, שהרי הם נתקנו כחלק מקבלת שבת, ועל כן אין חובל לדון אולם אם רוצים אפשר לאמר אחר תפילת יח של שבת.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/13/2013 5:33:36 AM