פתיחת/ סגירת שמשיה בשבת

שאלה

האם מותר לסגור ולפתוח בשבת שמשיה העומדת במרפסת בתוך בסיס קבוע?

תשובה

מרקיזה מותרת לדעת שמירת שבת כהלכתה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |