פתיחת אוהל משחק בשבת

שאלה

האם מותר לפתח אוהל של משחק לילדים בשבת. מדובר על אוהל
מורכב אלא שהוא מקופל ובפתיחה קלה הוא עומד על תילו. האם יש
בזה משום אוהל?

תשובה

אין לעשות אהל בשבת.
ניתן להשאירו פתוח מע"ש.

הרב יעקב אריאל |