פלאפון שנשאר דלוק

שאלה

אם שכחתי לכבות את הפלאפון שלי לפני כניסת השבת, ובשבת
עצמה הוא מצלצל. האם זה נחשב שחיללתי שבת?

 

 

תשובה

הרי לא אתה חייגת לטלפון ומדוע תחלל שבת, הרי אדם אינו מצווה על שביתת כליו?

 

 

הרב יעקב אריאל |