פלאפון בשבת חברי כיתת כוננות

שאלה

האם מותר בישובי יש"ע לחברי כיתת כוננות להסתובב עם פלאפון
בשבת? קב"ט הישוב (ירא שמים) מבקש שיסתובבו.

 

 

תשובה

סיבת החזקת פלפונים/זימוניות פתוחות, נעשה מחשש פיקוח נפש, לשם
מניעת חדירת מחבלים, לשם עיבוי מערך תוך זמן קצר ולתגובות
מהירות במקרי פיגועים. כיון שפעילות מהירה יכולה להציל חיים, וחשש
פיגועים, לצערנו, הוא בסבירות גבוהה צריך לעשות עפ"י הוראת
הפיקוד הצבאי במקום.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |