פדיון הבן-שבת

שאלה

שלום רב!
נולד לנו ב"ה בן ביום חמישי כב בתמוז.
היום הל"א (לפדיון) יוצא בשבת.
מתי יש לערוך את הפדיון? במוצש/ראשון?
אנו אשכנזים.
תודה רבה!!

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´

מזל טוב, שיזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ומעשים טובים.
גם בני אשכנז במקרה כזה פודים במוצ"ש.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 1/30/2013 12:43:04 AM