פאלפון ומוקצה

שאלה

שלום הרב
א. מה דין פאלפון לעניין מוקצה - כלי שמלאכתו לאיסור או מוקצה מחמת חיסרון כיס? (ואולי בכלל זה תלוי בסוג הפאלפון)
ב. האם כלי שמלאכתו לאיסור שמפריע לי (כגון טרנזיסטור דלוק שנמצא בסלון בשבת) ניתן לטלטלו ולקחתו לחדר אחר - כדין צורך מקומו. או שמא דבר כזה לא נקרא צורך מקומו. (כיוון שאני לא משתמש במקומו אלא אני רק רוצה שהוא לא יהיה במקומו)

תודה

תשובה

א. פלאפון הוא מוקצה מחמת חסרון כיס כי לא משתמשים בו שום שימוש אחר מלבד שימושי טלפון .
ב. נראה שיהיה אסור לסלקו ממקומו.

הרב יעקב אריאל |