ערבוב חצילים עם מיונז

שאלה

לכבוד הרב שלום וברכה. לשאלתי האם יש איסור לישה בשבת
בערבוב חצילים במיונז ענה הרב שאכן יש איסור לש שאלתי עתה
בשש"כ פרק ח' סעיף י"ט כתב: אוכלין שכבר נתבשלו ונתרככו
מותר ליתן עליהן משקה ולערבב בהם שכן אין בזה משום איסור
לישה אלא משום תיקון אוכלין בעלמא. א. מדוע עירוב מיונז
בחצילים לא יחשב כתיקון אוכלין בעלמא. ב. מתי זה תיקון
אוכלין ומתי זה איסור לש?

תשובה

אתה צודק, בדבר מבושל אין איסור לש.

 

 

הרב יעקב אריאל |