סעודה שלישית

שאלה

שלום לכבוד הרב. במידה ונטלתי ידיים לסעודה שלישית לפני
השקיעה, האם מותר לברך על דברים שאינם מן הסעודה (כגון
פירות או תה בסיום הסעודה) גם לאחר השקיעה?

 

 

תשובה

כיון שהתחיל סעודתו בשבת שוב יכול להמשיכה אף לאחר השקיעה. וגם
הדברים שאינם לגמרי מן הסעודה כלעוד הם המשך הסעודה אתה
יכול לכתחילה לאוכלם אחר השקיעה.

 

 

הרב יעקב אריאל |