סעודה שלישית

שאלה

שלום וברכה לרב. האם בסעודה שלישית יש לבצוע על לחם משנה?
תודה.

 

 

 

תשובה

לכתחילה צריך לבצוע על לחם משנה (שו"ע או"ח רצא, ד).

 

 

הרב יעקב אריאל |