סימניה בשבת

שאלה

לכב' הרב,
האם מותר להשתמש בסימנית דבק של ספרים בשבת?

תשובה

איני מכיר את הסימניה המסוימת , אך אם כונתך לסימניה שניתן
בקלות להסירה ולהעבירה מספר לספר מבלי שמשה יקרע או ייתלש - מותר
עי' רמב"ם (הל' שבת פ"י הי"א) ושו"ת ר' אברהם בן הרמב"ם סי'
צג השאלה הי"ב.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |