סופלה שוקולד על הפלטה

שאלה

האם מומר לשים סופלה שוקולד על הפלטה בשבת? (זה עוגה אישית שהבתוכו שלה בכוונה נשאר נוזלי ומגישים אותה חמה..)

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

לבני אשכנז יש לאסור ולא להניח על הפלטה משום שהשוקולד בודאי ימס והרי זה נולד, לבני ספרד יש מקום להקל לתת על פלטה ובלבד שלא יהיה ניכר שיש כאן נוזל אלא נאכל בתוך העוגה.


בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/13/2013 2:27:42 AM