ניקוי רצפה בשבת

שאלה

לפי הבנתי משמירת שבת כהלכתה, אין דרך מותרת לנקות רצפה
שהתלכלה בשבת. (ההיתר היחיד שמצאתי שם הוא סניטרי, בחשש
להעברת מחלות כגון בבית חולים)

מה ניתן לעשות כאשר נשבר בקבוק יין או הרצפה התלכלכה והיא
דביקה ומלוכלכת וזה ממש לא כבוד שבת להשאירה כך. במקרים
קשים הציע מישהו מבני הבית להשתמש במגבון לח.
האם יש פתרון ?

 

 

תשובה

לגבי כיבוד הבית במטאטא פסק בביאור הלכה (שלז ד"ה ויש
מחמירין) שמותר. ולגבי שפיכת מים על המקום המלוכלך והדחתם במגב
מיקל בשש"כ במקום שצריך להקפיד על הנקיון במקום מרוצף. לפיכך
אם נשפך יין וכד' נ"ל שדינו כבית חולים ומותר לשפוך קצת מים על
היין ולהדיחם במגב.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |