ניקוי בשבת במים מפה רב פעמית מפלסטיק

שאלה

שלום, יש לי מפה רב פעמית מפלסטיק על השולחן אוכל שבמהלך כל השנה אני מנקה אותו עם סמרטוט או עם מגבונים. בשבת הבנתי שיש בעיה. באיזו דרך ניתן לנקות את המפה בשבת? שאלה נוספת היא לגבי השיש שמתמלא מים ולכלוך כששוטפים כלים שגם אותו הבנתי שאסור לנקות בשבת עם סמטוט. מה כן ניתן לעשות? תודה רבה

תשובה

ניתן לשפוך מעט מים  , ולגרוץ עם מגב גומי 

וכן נכתב בשמירת שבת כהלכתה (מהדורה חדשה ה)פרק יב  סעיף מג , מה:

מג משטחו של שולחן או משטח עבודה שבמטבח שנתלכלך אם המקום המלוכלך יבש מותר לנקותו במטלית יבשה מכל חומר שהוא ואף מותר לשפשף בה כדי להסיר שיירים שנדבקק אבל אסור לנקות במטלית רטובה או לחה שהרי בהכרח יבוא לידי סחיטה  כשישתמש במטלית שכזו ואם השולחן או משטח העבודה הוא רטוב מותר לנקותו במטלית לא ספוגית מחומר סינתטי ומותר לצורך הניקוי אף לשפוך מים על השולחן או המשטח ולשפשפו בידו או במטלית סינתטית לא ספוגית מן הלכלוך שבו ואף מותר להשתמש לצורך זה במגב גומי  אבל לא ינקה את השולחן הרטוב או המשטח הרטוב במטלית רגילה גם אם היא יבשה  ואם נשפכו שם מים או משקין מרובים לא ינגבם במפית או במטלית נקיים גזירה שמא יסחט אותם אבל מותר לגרור אותם בעזרת מגב גומי וראה לעיל סעיף מא ולהלן פרק כג סעיף ז

סעיף מה

מ ה גם אם המפה או השעוונית הן רטובות מותר לנקותן במטלית לא ספוגית וכנ"ל לענין ניקוי משטחהעבודה אבל יקפיד לנקותן אך ורק ביד רפה נקב ולא ישפשף את מקום הלכלוך במים  לא במטלית  ואף לא ביד וגם לא ישפשף שני חלקי המפה או השעוונית הרטובים זה בזה על מנת להסיר את הכתם  וגם לא ינקה את המפה או את השעוונית הרטובה במטלית רגילה גם אם היא יבשה 

רבני מכון התורה והארץ | כ"א סיון תשע"ז 13:03