נורת פלואורסצנט ונורת לד

שאלה

האם בנורת פלורסנט T5 ישנו גם חוט להט, כך שמי שמדליק אותה בשבת עובר על איסור דאורייתא, או שמא יש בה מנגנון שונה מהמנגנון של שאר פלואורסצנטים? כמו כן רציתי לדעת: האם ישנו איזשהו חוט להט בנורת לד, או שלכל הדעות הדלקתה אסורה מדרבנן?

 

תשובה

ברוב פלואורסצנטים, כולל T5, יש חוט להט. בנורת לד אין חוט להט. ההלכה המקובלת להורות שהדלקתה אסורה מדרבנן (כשיטת הגרש"ז אוירבך ופוסקים רבים אחרים). אמנם יש הסוברים שכל סגירת מעגל חשמלי אסורה מהתורה.[1]

 

[1].    כך דעת החזו"א ותלמידיו; הגר"מ אליהו, שו"ת מאמר מרדכי, ח"ד עמ' שעו אות ב, ועוד מקומות; שו"ת מנחת אשר, ח"א סי' ל.

הרב אליעזר טויק |