משאבת חלב אם חשמלית

שאלה

האם מותר להפעיל משאבה חשמלית בשבת ע"מ להאכיל תינוקות
בחלב אם?

 

 

תשובה

חלב אם טבעי עדיף מכל תחליף אחר ולכן השאיבה מותרת ע"י משאבה
חשמלית המופעלת ע"י שעון שבת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |