מפגש בשישי

שאלה

האם מן הראוי לקבוע מפגש חברים ביום ששי אחר חצות היום? וה"ה
לכל מיני אירועים אחרים כמו משחק כדור רגל או הופעה של זמר
כד'.

תשובה

נראה שסתם מפגש אין ראוי לקיים ביום ששי אחר חצות מפני שמיועדת
לו פגישה חשובה ביותר עם השבת ואין זה כבוד שבת לעשות דברים
המסיחים את הדעת מהמפגש עימה. ורק אם זה מפגש שלא ניתן
לקיים בכל זמן אחר ועם אנשים מיוחדים שלא פגשם ולא יפגשם, אז
ניתן לקבוע וה"ה לאירועים מכל מין שהוא אם ניתן שלא לקיימם
בשעות ההתכוננות לשבת כן ראוי.

הרב יעקב אריאל |