מעלית שבת

שאלה

לרב שלום
רציתי לשאול אם יש בעיה לעלות במעלית שבת ואם חילוק בין
ספרדים לשכנזים.

 

 

תשובה

מותר לעלות במעלית אוטומאטית בשבת. באשר לירידה - יש מחמירים.
ויש המחמירים גם בעליה (עי' בשש"כ פכ"ג סעי' מט, נ). והמחלוקת
אינה בין ספרדים לאשכנזים אלא כ"א עפ"י הרב שנסמך עליו.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |