מעטפות בבית כנסת - המשך

שאלה

האם יש בעיה מצד המתפללים לגשת ולקחת מעטפות לתרומה אם
מכריזים בבית הכנסת שהגבאים לא מחלקים יותר את המעטפות
מיוזמתם אלא מניחים אותן במקום נפרד? האם יש כאן הכנה משבת
לחול?

 

 

 

תשובה

ישנן שתי בעיות: א) הכנה מקודש לחול, שהרי הנחת השטר או
ההמחאה במעטפה וכש"כ כתיבתה אסורה בשבת. ב) המעטפות עצמן
הן מוקצה כיון שכל שימושן לדבר האסור.
ואפשר אולי להציע שאם יש לכם עלון בית כנסת תוסיפו עליו כתובת
למשלוח תרומות לאחר השבת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |