מסג' בשבת

שאלה

האם מותר לעשות בשבת מסג' ע"מ לרפות שרירים תפוסים

 

תשובה

אם בעל השרירים תפוסים שוכב במיטתו והמסג' ישכך את הכאבים
שיוכל לקום ממנה – מותר, אם הוא עדיין מהלך ומסתובב אין
לעשות מסג' בשבת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |