מניעת חילול שבת

שאלה

אני באה מבית אשר אינו שומר שבת בצורה מלאה ונשאלת השאלה
האם מותר לי לכבות אור בשינוי כדי שאחרים לא יחללו את השבת?

 

 

 

תשובה

העלית שאלה יפה, האם עדיף שאת תעברי על איסור דרבנן בשינוי
כדי למנוע אחר שיעבור על איסור דרבנן בלא שינוי. יש בפוסקים
דיונים בשאלות דומות. אך במקרה זה נלענ"ד שהאחריות אינה מוטלת
עלייך. כי אין לדבר סוף. הרי לא תוכלי למנוע בדרך זו כל עבירה
שמישהו עלול לעבור. רק במקרה חד-פעמי של עבירה חמורה ע"י
מישהו אחר יש מקום לשקול את הצעתך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |