מיכל מי עדן

שאלה

בס"ד

לכבוד הרב שליט"א שלום רב !
רציתי לשאול האם מותר (לאשכנזי)
להשתמש במים הקרים של מיכל מי עדן וכן מה הדין של המים
החמים האם יש דרך שמותר

 

 

תשובה

לגבי חימום, לפי הבנתי, הוצאת המים גורמת לפעולת מנגנון חשמלי
הגורם לחימום דהיינו להבערה ולבישול שתיהן מלאכות מדאורייתא!
וא"כ כל הוצאת מים מדליקה מכשיר חשמלי שנכבה לאחר שהמים
הגיעו לחום הרצוי וע"כ לפי"ז אין להשתמש במים החמים בשבת אלא
לנתק את המכשיר מהחיבור החשמלי ולשתות ממנו מים ללא חימום.
לגבי קירור הוצאת מים אינה גורמת בהכרח להפעלת מנוע קירור
ותלויה בכמות המים המקוררת והיוצאת ובזמן כיבויו, ואין כאן לא הבערה
ולא בישול. וע"כ כמו במקרר חשמלי - יש מקפידים לפותחו רק
כשהמדחס פועל ויש מתירים אף כשאינו פועל ובשינוי, כן במתקן
לקירור מים. אולם בניגוד למקרר חשמלי במתקן מים קרים כמעט ולא
ניתן להוציא ממנו מים כשהמנוע עובד, כיון שהרעש לא נשמע, וע"כ
מי שרוצה להדר מן הראוי שיימנע מהוצאת מים קרים ממנו. כמו"כ
במתקן שיש בו ברז למים חמים קשה להבחין ביניהם ואם רוצים שלא
יטעו ביניהם כדאי לכסות מערב שבת את ברז המים החמים.

הרב יעקב אריאל |