מזגן מטפטף בשבת

שאלה

שלום לרב.בשבת האחרונה בסניף שלנו שהוא גם בית כנסת.
המזגןקצת התקלקל והיה נוטף לו מים בשבת אז שמנו שם איזה סיר. האם מותר היה לרוקן אותו או שאסור בכלל לגעת בו?

תשובה

נראה שאין לגעת בו כי המים מוקצים והנחת כלי לקלוט בו מים היא
ביטול כלי מהיכנו אך אפשר היה לקחת משקה אחר כגון מיץ לשפוך
לתוך כלי ואת הכלי הזה עם המיץ להניח מתחת לטפטוף. המים
בטלים במיץ מדין מין בשאינו מינו למרות שהם דבר שיש לו מתירין

הרב יעקב אריאל |