מוליד ריח בסמרטוט - המשך

שאלה

בהמשך שלאלה הקודמת בנושא זה. הריח נספג בסמרטוט וע"י כך
מבריח את הזבובים. האם אין בזה מוליד ריח בסמרטוט?

 

 

תשובה

אכן יש בזה הולדת ריח כמו שמצינו דומה לזה בריח טוב

הרב יעקב אריאל |