מגבונים לחים בשבת

שאלה

שלןם וברכה. ראיתי כי הרב אוסר מגבונים לחים בשבת,אולם ראיתי
כי המנוחת אהבה והגרי"ע מתירים לתינוק ובנחת משום שאין חשש
שמא יסחט וכן שאין המים גדלים בנייר.

 

 

 

תשובה

כנראה שי סוגים שונים. בסוג שאני ראיתי יש חשש סחיטה.

 

 

הרב יעקב אריאל |