לשחק בשבת בשלג שהובא בשבת

שאלה

העירייה תביא לעירנו שלג מן החרמון בעצם יום השבת. אימי רוצה שנלך לשם עם אחי הקטן. אני חשבתי שהדבר אסור שכן השלג מורד ממש בשבת ואחי הגדול טען שהשלג מורד בשבת בכל מקרה גם אם לא נלך. האם זה משנה?

תשובה


שלום

נפסק שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח

המבשל בשבת, (או שעשה  אחת משאר מלאכות), (טור),  במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד;  ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד;

דהינו מעשה שבת אפילו שנעשה בשוגג , ההיתר להינות ממנו רק במוצאי שבת.

לכן נראה לומר שאסור בכל מקרה להינות מן השלג ביום השבת מאחר שמובא בשבת  

רבני מכון התורה והארץ | י"ד אדר תשע"ט 15:29